Nowy biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej (Vatican Service News – 13.06.2018)

 
 
 

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Grzegorz Olszowskiego, proboszcza parafii św. Antoniego w Rybniku, biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej i przydzielił mu stolicę tytularną Roga. Ksiądz biskup nominat Grzegorz Olszowski urodził się 15 lutego 1967 r. w Mikołowie. W latach 1989-1995 odbywał formację w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1995 r. W latach 1995-1999 był wikariuszem parafii św. Jadwigi w Rybniku i diecezjalnym moderatorem Ruchu Światło-Życie.W 1998 r. podjął studia zaoczne w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), wydział zamiejscowy w Katowicach. W 2007 r. uzyskał doktorat z teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1999-2007 był sekretarzem i kapelanem abp. Damiana Zimonia.W latach 2007-2012 był kanclerzem kurii diecezjalnej, a w latach 2012-2014 – wikariuszem generalnym archidiecezji katowickiej i moderatorem kurii. Od 2014 r. jest proboszczem parafii św. Antoniego w Rybniku.Od 2010 r. przysługuje mu tytuł kapelana Jego Świątobliwości. Zna języki niemiecki i włoski. Cieszy nas każda nowa nominacja biskupia dla Kościoła w Polsce. Gratulujemy i zapewniamy o pamięci w modlitwie.

 

Dodaj komentarz