O modlitwie w intencji zmarłych (6.11.2017)

 
 
 

Modlitwa za zmarłych jest ważna i potrzebna nie tylko w okresie miesiąca czy oktawy im poświęconych w listopadzie, lecz zawsze. Kościół modli się za nich codziennie, w każdej bowiem Eucharystii sprawowanej przez kapłanów jest ta modlitwa zanoszona do Boga. Są też specjalne  w Katechizmie wyraźnie odrzuca wszelkie formy spirytyzmu.
Ważne też jest, abyśmy się modlili wymieniając zmarłych, przypominając ich. Niezmiernie ważna jest też modlitwa za zmarłych kapłanów – oni przecież są narażeni na wiele więcej pokus i ingerencji szatana, który za wszelką cenę pragnie ich zdobyć, wyrwać im stan łaski uświęcającej. Pamiętajmy więc o kapłanach zmarłych, którzy zapewne też jak świeccy przebywają w czyśćcu.
Pan Bóg – jak wcześniej mówiliśmy – pozwala czasem duszom wyjść z czyśćca prosząc o modlitwę – wspomnijmy, że dusze z czyśćcowe kontaktowały się np. ze św. o. Pio, ze znaną mistyczką Simmą z Austrii czy też Natuzzą z Kalabrii. Znany jest też kościół niedaleko Watykanu, gdzie zebrane są w muzeum ślady, które pozostawiły dusze czyśćcowe.
Ks. Jarosław w Italii bardzo często odwiedza klasztor ss. klauzurowych w Montefalco niedaleko Peruggi. Pragniemy przypomnieć transmisję, jaką dwa lata temu przeprowadził z tamtego klasztoru, gdzie miało miejsce ważne wydarzenie – do tamtejszej wspólny przez wiele dni przychodził kapłan z czyśćca, który kontaktował się z przeoryszą. Zapraszamy do obejrzenia tego interesującego powtórkowego programu.
(oprac. BRS)

Dodaj komentarz