Obrady Rady Kardynałów w Watykanie(Vatican Service News – 08.04.2019)

 
 
 
Ojciec Święty uczestniczy w obradach Rady Kardynałów, która pomaga mu w reformie Stolicy Apostolskiej.
Obrady potrwają do środy i są poświęcone przygotowaniu Konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium, która reguluje funkcjonowanie Kurii Rzymskiej.

Leave a reply

Your email address will not be published.