Oddając cześć Najświętszemu Sercu Jezusa również w chorobie, Neapol 27.01.2023

 
 
 

Dziś wieczorem ks. Jarosław  nie  mógł powiedzieć “słowa na dziś” ze szpitala. Pamiętajmy o modlitwie za ksiedza, udało się dzisiaj obniżyć wysokie ciśnienie krwi, które w ostatnich dniach się pojawiło. Jeżeli będzie to możliwe to jutro ksiądz Jarosław zaprasza na katechezę  a być może w niedzielę wieczorne Msze Święte, które będą transmitowane.

Ks. Jarek modlił się dziś szczególnie prosząc Boskie Serce Jezusa w  kaplicy szpitalnej. Modlitwą objął Was wszystkich, którzy go wspieracie aby mógł powrócić do pełni sił.

Stasera Padre Jarek non e riuscito a dire una parola dall’ospedale oggi. Ricordiamoci di pregare per lui

Oggi è riuscito ad abbassare la sua pressione sanguigna che è era alta negli ultimi giorni. Se è possibile, padre JAREK domani vi invita alla catechesi e forse domenica padre Jarek celebrerà la Santa Messa serale. Padre Jarek ha pregato in modo particolare, chiedendo al Cuore Divino di Gesù nella cappella dell’ospedale, nella preghiera ha abbracciato tutti voi che lo sostenete affinché possa tornare in piena forza

Leave a reply

Your email address will not be published.