Ogłoszono hasło na Światowe Spotkanie Rodzin (Vatican Service News – 17.05.2019)

 
 
 

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia opublikowała dzisiaj hasło Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w Rzymie w dniach 23-27 czerwca 2021 roku. Będzie ono przebiegać pod hasłem: “Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”. Przy tej okazji  przypomniano, że kolejne Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się ono w piątą rocznicę ogłoszenia posynodalnej adhortacji apostolskiej Franciszka “Amoris laetitia” i w trzecią ukazania się papieskiej adhortacji “Gaudete et exsultate”. Jednocześnie Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zaznaczyła, że miłość małżeńska i rodzinna ukazuje cenny dar życia wspólnego, pielęgnowania komunii oraz zapobiegania kulturze indywidualizmu, konsumpcji i odrzucenia.

Ponadto małżeństwo i rodzina ukazują wzniosłą wartość stosunków międzyludzkich, dzielenia się radościami i trudami, rozwijania codziennego życia, ukierunkowując osobę na spotkanie z Bogiem.Przypomniano też, że droga ta, jeśli jest przeżywana wiernie i z wytrwałością, umacnia miłość i realizuje powołanie do świętości, właściwe każdej osobie, które konkretyzuje się w relacjach małżeńskich i rodzinnych. W tym sensie chrześcijańskie życie rodzinne jest powołaniem i drogą do świętości, wyrazem “najpiękniejszego oblicza Kościoła”  – podkreśla komunikat Dykasterii.

 

Leave a reply

Your email address will not be published.