Ostatnia podróż to jedna z wielkich niespodzianek Boga(Vatican Service News – 06.02.2019)

 
 
 

Podczas dzisiejszej audiencji generalnej papież odniósł się do zakończonej wczoraj podróży apostolskiej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Papież określił ją  wielką niespodzianką od Boga.Ojciec Święty wspomniał, że podczas swojej wizyty często myślał o św. Franciszku, który 800 lat temu złożył wizytę sułtanowi Malikowi al-Kamilowi. To właśnie święty z Asyżu pomagał mu napełniać serce Ewangelią, miłością Chrystusa podczas różnych momentów podróży. Wspierał w modlitwie do Ojca za wszystkie swoje dzieci, szczególnie za ubogich, ofiary niesprawiedliwości, wojen, nędzy, a także w intencji, aby dialog pomiędzy chrześcijaństwem a islamem był czynnikiem sprzyjającym pokojowi w świecie. Papież podziękował jeszcze raz księciu następcy tronu, prezydentowi oraz innym przedstawicielom władz za życzliwe przyjęcie oraz pasterzom Kościoła katolickiego za przygotowanie i organizację wydarzenia dla tamtejszej wspólnoty. Wyraził wdzięczność kapłanom, zakonnikom, siostrom zakonnym oraz świeckim, którzy ożywiają obecność chrześcijańską na tej ziemi.

Leave a reply

Your email address will not be published.