Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu… (9.08.2019)

 
 
 

Na początku przyszłego roku pragniemy złożyć pisemną prośbę do Ojca Świętego Franciszka, aby wizerunek Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu, ufam Tobie” mógł zostać umieszczony również w Bazylice św. Piotra. W licznych świątyniach na całym świecie ten obraz jest obecny – ks. Jarosław uważa, że tym bardziej powinien być w tym wyjątkowym miejscu. Wielu ludzi w różnych krajach z inicjatywy ks. Jarka podpisuje taką prośbę – uczynili to m.in. polscy pielgrzymi, którymi opiekował się przez ostatnie dni. Członkowie naszego Katolickiego Stowarzyszenia Rodziny Domów Modlitwy św. Charbela z rożnych krajów Europy podpisują się pod prośbą do papieża, pragnąc, by wizerunek Jezusa Miłosiernego znalazł się w godnym miejscu. Taka możliwość będzie też niebawem na naszym portalu.
Ks. Jarek wciąż przypomina, że obraz Jezusa Miłosiernego na terenie Bazyliki św. Piotra wprawdzie jest, ale prawie nikt o tym nie wie, bo znajduje się w korytarzu, przy schodach prowadzących do zakrystii.

-Za każdym razem idę w tamto miejsce i modlę się słowami pieśni: „Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu”. A Twoim domem jest świątynia. Ta właśnie, największa i najbardziej znacząca w świecie. Przecież kult Jezusa Miłosiernego nie jest tylko krakowski i polski. Św. Jan Paweł II konsekrował świat Bożemu Miłosierdziu – mówi ks. Jarosław, który uważa, że najlepsze miejsce dla tego wizerunku byłoby nad grobem św. Jana Pawła II.
Również w tej intencji ks. Jarek wybiera się 23 sierpnia z włoskimi pielgrzymami należącymi do Katolickiego Stowarzyszenia Rodziny Domów św. Charbela do Wilna, gdzie znajduje się oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego.
(oprac. BRS)

Leave a reply

Your email address will not be published.