Pielgrzymowanie Matki Bożej Dobrego Początku

 
 
 

Pielgrzymowanie Matki Bożej Dobrego Początku w rodzinach w Trójwsi i w okolicach.

Matka Boża Wniebowzięta w cudownym obrazie z Niegowici peregrynowała od końca listopada2016 do połowy lutego2017r . Koniaków,Istebna,Jaworzynka,Ustroń – to tylko niektóre z przystani, w których Matka Boża gościła i napełniała radością zebranych wokół Niej. Obecności Matki Bożej doświadczali nie tylko rodziny, które wyraziły wolę przyjęcia obrazu, ale również ich przyjaciele, znajomi,ludzie chorzy,samotni, członkowie Domów Modlitwy, oraz wszyscy otwarci na zaproszenie do wspólnej modlitwy.Podczas odbierania,oddawania obrazu towarzyszyły ludziom łzy radości , oraz wielka radość.Ludzie gromadzili się w swoich domach przed cudownym obrazem Matki Bożej odmawiali litanie loretańską,różaniec ,śpiewali godzinki ,pieśni do Matki Bożej,czytali Pismo Święte,a nawet były czuwania nocne w niektórych rodzinach.Niektórzy mówili, że to był najpiękniejszy czas spędzony z Matką Bożą i rodziną.Przekazywanie wizerunku maryjnego pomiędzy rodzinami przebiegało harmonijnie i sprawnie dzięki wypracowanemu i sprawdzonemu modelowi, zaś oprawa towarzysząca przy akcie przekazywania obrazu przybierała niejednokrotnie podniosły i uroczysty charakter.Jest nawet świadectwo z peregrynacji które opiszę starcza Pani z Ustronia została uzdrowiona,sama mówiła że to cud.Bardzo  bolało ją biodro zażywała silne leki p/bólowe,oraz kolano które było po złamaniu łękotki, wszystko to bardzo utrudniało jej chodzenie,siedzenie .Kobieta mówiła:”z wielką ufnością i wiarą modliłam się,ofiarowałam to wszystko i zostałam wysłuchana”. Pragnę zakończyć peregrynację w naszej Trójwsi piękną pieśnią pożegnalną:

1. Matko przed Twoim obrazem, może już ostatnim razem,
Może Cię już nie zobaczę, pozwól, niech się dziś wypłaczę.

2. Matko, ja się stąd nie ruszę, ciężki ból ściska mą duszę,
Jakże się z myślą pogodzić, od swej Matki już odchodzić. 

3. Lecz muszę iść za mym losem, pożegnać Cię rzewnym głosem,
Wzniesionym przed Twym obliczem, Matko, czy mnie puścisz z niczem?

4. Czyż mi nie dasz o com prosił, Chcesz, bym smutek stąd wynosił,
Matko, czyż mam w swej potrzebie, bez pomocy iść od Ciebie?

5. Nakarm, uzdrów, Matko droga, ja Cię proszę w Imię Boga,
Niech odejdę pocieszony, Twoją łaską uzdrowiony. 

6. Ja Cię żegnam, Matko droga, niech odejdzie wszelka trwoga,
Niechaj wracam do swej chatki, jak od ukochanej Matki. 

7. Błogosław mnie, Matko droga, w imię Ojca, Syna, Boga,

Oprac. Anna Juroszek

Intencje i prośby o modlitwę, świadectwa można przysyłać na adres e-mail
dmcharbela@gmail.com

Katechezy ks. Jarosława w każdą sobotę o godz. 18:00 na portalu:

www.padrejarek.pl

Leave a reply

Your email address will not be published.