Pierwsza transmisja Mszy św. w rycie maronickim z Parafii oo. Maronitów w Rzymie

 
 
 

W pierwszą niedzielę lipca została przeprowadzona po raz pierwszy transmisja Mszy św. w rycie maronickim z Parafii oo. Maronitów w Rzymie. W koncelebrze ks Jarosław. Tłumaczenie z j. włoskiego p. Beata. Komentarz i wyjaśnienia poszczególnych części liturgii p. Katarzyna Arzt – tłumacz książek o św. Charbelu i autor nowej książki Maronici Światło Wschodu.  Po Mszy św. krótka rozmowa z czcicielem św. Charbela i propagatorem kultu we Włoszech oraz z miejscowym księdzem, który przewodniczył liturgii.

Leave a reply

Your email address will not be published.