Podsumowanie 100 lecia Fatimy w liczbach (Vatican Service News – 09.02.2018)

 
 
 

Jubileusz stulecia objawień w Fatimie, który przeżywaliśmy w 2017 roku , w ujęciu statystycznym przeszedł wszelkie najśmielsze oczekiwania. Trudno zawrzeć w tych danych wszystkie aspekty, ilość nawróceń które dokonały się dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej. Trudno opisać wszystkie akty duchowe , których uczestnikami były setki milionów i wiernych na całym świecie. Bez wątpienia to był wielki rok łaski. Spójrzmy tylko na dane z samej Fatimy. Do sanktuarium przybywa prawie 9,5 miliona wiernych, gdzie w statystykach średniorocznych odnotowuje się ich około 5 milionów rocznie. W dziesięcioleciu poprzedzającym jubileusz Maryję w Fatimie nawiedziło prawie 72 miliony wiernych. Dzięki jubileuszowi kult Maryi z Fatimy dotarł do wszystkich zakątków świata ale też również z tych zakątków świata dotarli w 2017 roku pielgrzymi do Fatimy. Bogu niech będą dzięki za Maryję , za naszą Matkę , która za nami oręduje u swego Syna. Spójrzmy również na naszą Ojczyznę , na piękny dar dla Maryi , który Polacy złożyli w dniu 07 października 2017 roku stając w ilości około 3 milionów wzdłuż granic naszej Ojczyzny by objąć modlitwą różańcową Polskę ale i cały świat. Ave Maria.

1 Comment

  1. by Małgosia on 10 lutego 2018  06:41

    Bogu niech będą dzięki. Niech nasz Pan Jezus Chrystus wraz z Najświętszą Maryją Panną będą nam zawsze z pomocą. Amen.

Dodaj komentarz