Polska wciąż jest ostoją katolicyzmu – pisze włoski dziennikarz 29.02.2020

 
 
 

„Polska ostatnim bastionem Kościoła Katolickiego w Europie” – pod takim tytułem ukazał się w tych dniach na portalu InsideOver w języku włoskim artykuł, którego autorem jest Emanuel Pietrobon.
Pisze on, że sekularyzacja kontynentu europejskiego zbiera ogromne owoce. Widzimy to bardzo mocno – jak stwierdza autor – w wielu krajach. Można by jednak zatrzymać się przy fenomenie, jakim jest Kościół katolicki w Polsce. Przypomnijmy, że w Europie wyświęcano 90 proc. kapłanów, obecnie mówiąc językiem świeckim – kraje tego kontynentu „produkują” 25 procent duchownych. Obserwując dalej możemy stwierdzić, że co czwarty ksiądz wyświęcony w Europie to Polak. Np. w roku 2017 wyświęcono w Polsce 350 kapłanów, a w całej Europie 1272. Znaczy to, że kapłanów, którzy mówią po polsku jest 26 procent. Następuje więc polonizacja kleru europejskiego; Polska mocna katolicyzmem oparła się ateistycznemu kontynentowi. Ostatnie badania CBOS mówią, że 54 proc. wierzących Polaków uczestniczy regularnie we Mszy św. niedzielnej, 20 proc. stwierdza, że chodzą do kościoła sporadycznie, 18 proc. – że na 1-2 msze św. w miesiącu, a 6 proc., że chodzą na Msze św. również w inne dni tygodnia.
W październiku 2017 r. udało się zorganizować wielką modlitwę różańcową w obronie Europy przed islamizacją w 320 kościołach – uczestniczyło w modlitwie 4 tys. ludzi Pomimo że te informacje są optymistyczne w odniesieniu do innych krajów Europy, trzeba stwierdzić, że proces sekularyzacji zaczyna dotykać i Polski. Spada zaufanie do instytucji Kościoła – wynosi dziś 48 proc. Zmniejsza się ilość wiernych uczestniczących w życiu Kościoła pomiędzy 18-25 lat. W ostatniej dekadzie ich liczba spadła z 81 proc. do 63 proc.
W Polsce również rozwija się ataki antykatolickie – już nie tylko słowne w odniesieniu do duchownych, ale dochodzi też do czynów. Zdarzały się ostatnio pobicia księży. Autor artykułu stwierdza jednak, że pomimo to Polska nadal stanowi wyjątkową ostoję katolicyzmu.
Redakcja

Leave a reply

Your email address will not be published.