Pozwólcie katedrze Notre Dame pozostać w swej pierwotnej formie(Vatican Service NEws -11.07.2019)

 
 
 

Stolica Apostolska wystąpiła na forum UNESCO o zachowanie pierwotnej tożsamości katedry Notre Dame w Paryżu. We Francji nadal trwa dyskusja nad przyszłością tej świątyni. Rząd chce mieć w tym wypadku prawnie zagwarantowaną możliwość odstępowania od zasad i przepisów o ochronie zabytków. Pozwalałoby to na odbudowę, która nie liczy się ze stanem pierwotnym budynku, sprzed pożaru, ani jej religijnym przeznaczeniem. Notre Dame to matka wszystkich kościołów we Francji. Nie tylko zabytek ale serce katolicyzmu we Francji. Zmiana wyglądu tej niezwykłej świątyni byłby złym symbolem odejścia od wielowiekowych tradycji chrześcijańskich.

Leave a reply

Your email address will not be published.