Prymas Polski apeluje o dialog społeczny i spokój (Vatican Service News – 21.07.2017)

 
 
 

O dialog i szukanie porozumienia zaapelował do polityków Prymas Polski. „Emocje nie mogą dominować, trzeba szukać dialogu w oparciu o fundamenty demokratycznego państwa prawa” – powiedział abp Wojciech Polak komentując gorący spór parlamentarny wokół reformy sądownictwa. „Przy okazji każdej reformy trzeba patrzeć na jej dalekosiężne skutki. Trzeba zachęcać do tego, by dyskusja parlamentarna nie była spektaklem emocji, ale szukaniem dobra wspólnego ponad podziałami politycznymi, w oparciu o zasady demokratycznego państwa prawa”

Leave a reply

Your email address will not be published.