Przekazanie Ojcu Świętemu sękacza przywiezionego z Mazowsza

 
 
 

Dzień 25 września 2014 pani Helena i córka Dorota Sosnowska przed kolacją w Domu św. Marty gdzie mieszka Ojciec Święty Franciszek. Na drugi dzień podano do spróbowania podczas śniadania samemu Ojcu Świętemu. Panie Sosnowskie prowadzą dom modlitwy św. Ojca Charbela numer 53.

 

Dodaj komentarz