Przygotowania do ustawienia nowego ołtarza 2.03.2021

 
 
 

Zgodnie z zapowiedziami i przyjętym planem prac wykończeniowych w Sanktuarium dla Matki Bożej Wniebowziętej we Florencji, dzisiaj rozpoczyna się przygotowanie posadzki prezbiterium pod nowy ołtarz. Zostanie on wraz z ambonką przywieziony przed 25 marca – w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie zostanie poświęcony przez I Biskupa Katolickiego Kościoła Narodowego Adama Rośka. Sanktuarium dla Matki Bożej Wniebowziętej będzie pierwszym sanktuarium KKN, ofiarowanym Matce Bożej. Na modlitwę do tego miejsca zaproszony jest każdy – Maryja jest przecież naszą wspólną i jedyną Matką, którą mamy w niebie.
Do dnia ukończenia prac w prezbiterium, Msze św. odbywać się będę przy prowizorycznym ołtarzu przy jednej z ścian świątyni. Wczoraj wiele osób pracowało już przy demontowaniu starego prezbiterium – również ksiądz i przybyli Włosi. Ks. Jarek żartował: Cieszę się bardzo, że jesteście, do głowy by mi nie przyszło, że do pracy będą przybywać wolontariusze z innych krajów.

Leave a reply

Your email address will not be published.