Radosny dzień św. ojca Charbela

 
 
 

Wczorajsze święto św. o. Charbela dla ks. Jarka było dniem wyjątkowo radosnym.  Jak sam mówi, od samego rana nucił „Św. Charbelu, patronie nasz,  a po południu  zaśpiewał to z Placu św. Piotra, podczas bezpośredniej transmisji. – Miała być z Villa Borghese, bo stamtąd można pokazać cały Rzym, ale się okazało, że są tam blokady, które nie pozwalają na transmisję, dlatego opóźniła się ona o godzinę i odbyła się z Placu św.  Piotra o 16 – mówi ks. Jarek. (można ją obejrzeć na naszej stronie). Na zakończenie ks. Jarosław pobłogosławił kolejne dwa nowe Domy Modlitwy św. o. Charbela. Powstały one w Krakowie i Istebnej.

Niedługo później o nowych domach poinformował Postulację Generalną zakonu maronitów, gdzie o godz. 18 wraz  z ojcami koncelebrował Mszę św. w rycie maronickim; nie po raz pierwszy, bo odprawiał tak m.in. w Libanie. Nauczył się nawet tej najważniejszej części Mszy, słów Konsekracji, które  zawsze się śpiewa w języku aramejskim, czyli naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Msza nie była transmitowana, ponieważ ojcowie maronici nie lubią, by filmowano czy fotografowano podczas liturgii.IMG_1559

Mszy św. przewodniczył o. Elija, który jest postulatorem generalnym. Z ks. Jarkiem  łączą go więzy przyjaźni – to na jego prośbę ks. Cielecki kilka lat temu realizował film o świętych Libanu w. Film ten, przygotowany w  czterech wersjach językowych, został złożony w darze Benedyktowi XVI, kiedy odbywał on pielgrzymkę do tego kraju.

W Mszy św. w dzień św. Charbela uczestniczyła duża grupa wiernych. każdy otrzymał indywidualne błogosławieństwo olejem z Annaya. Ks. Jarek sprawował Eucharystię w intencjach domów modlitwy oraz  we wszystkich, które zostały mu przedłożone. Po Mszy św. podeszło do niego wiele osób, także Polaków pracujących w Rzymie.  – Było bardzo miło usłyszeć od nich, że wchodzą na stronę padrejarek.pl, oglądają i czytają ją – przyznaje ks. Jarosław.

  • Ciekawostką jest to, że na siedzibie postulacji znajduje się jest tabliczka z napisem: Casa di Pregiera San CharbelDom Modlitwy św. Charbela – mówi ks. Jarek.

Na Mszy św. obecna była m.in.  znana wielu z nas Emanuela z Padwy – przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciele Narodów we Włoszech, prowadząca razem z mężem Dom Modlitwy nr 18. Emanuela i jej mąż Claudio przepiękny obraz przedstawiający św. Charbela; wizerunek po MSzy św. poświęcił ks. Jarek. Przypomnijmy, że w kalendarzu liturgicznym w Polsce wspominać się będzie libańskiego świętego 28 lipca –jako  św. Szarbeliusza. – Wtedy w Polsce będzie również Ojciec Święty. Gdy 5 lat temu jechałem przez Polskę głosić o św. Charbelu, jeszcze nie było wiadomo, że Dni Młodzieży będą w Krakowie. Nie wiedział o tym nikt, pewnie oprócz Jana Pawła II– z uśmiechem mówi ks. Jarek.

Z okazji dnia św. Charbela  do ks. Jarosława napłynęły życzenia z różnych stron, niektórzy przysłali fotografie przedstawiające, jak udekorowali ołtarze i obrazy św.Charbela, zwłaszcza w Domach Modlitwy.

Św. Charbelu, módl się za nami i prowadź nas do Jezusa.

 

(oprac. BRS)

  1. o7. 2016

Leave a reply

Your email address will not be published.