Regina Coeli w Poniedziałek Wielkanocny (Vatican Service News – 22.04.2019)

 
 
 

Papież spotkał się z wiernymi, z pielgrzymami i Rzymianami podczas dzisiejszej modlitwy  Regina Coeli – Królowo nieba wesel się . Stara tradycja chrześcijańska nazywa dzisiejszy poniedziałek dniem  „Poniedziałkiem Anioła”. W swoim przemówieniu Papież przypomniał, że Ewangelia zwraca uwagę na rolę kobiet, które przepełnione bojaźnią i radością wyruszają, aby zanieść uczniom nowinę o pustym grobie. To one są pierwszymi świadkami zmartwychwstania. Słowa, które Jezus do nich skierował odnoszą się także do każdego wierzącego dzisiaj. Wszyscy są wezwani, aby spotkać Zmartwychwstałego Pana osobiście oraz stać się Jego świadkami.

Leave a reply

Your email address will not be published.