Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

 
 
 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Czwarta Niedziela Wielkanocna, zwana “niedzielą Dobrego Pasterza”, każdego roku zaprasza nas do odkrycia, z zawsze nowym zdumieniem, tego określenia, które Jezus sam sobie nadał, odczytując je w świetle swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. “Dobry pasterz daje życie swoje za owce”
(J 10,11): te słowa w pełni zrealizowały się, kiedy Chrystus, dobrowolnie, będąc posłusznym woli Ojca, poświęcił się na krzyżu. Wówczas stało się zupełnie jasne, co oznacza bycie “dobrym pasterzem”: złożył swoje życie w ofierze za nas. Dlatego jest dobrym pasterzem!

Chrystus jest prawdziwym pasterzem, który zrealizował najwyższy wzór miłości wobec swojej trzódki: On dobrowolnie ofiaruje swoje życie, nikt mu go nie odbiera (cfr v. 18), ale składa je w ofierze za swoje owce. (v 17.). W otwartej opozycji do fałszywych pasterzy, Jezus staje jako jedyny, prawdziwy pasterz ludu, zły pasterz myśli jedynie o sobie i wykorzystuje owce; Dobry pasterz, troszczy się o owce i ofiaruje samego siebie. W odróżnieniu od najemnika, Chrystus- pasterz jest troskliwym przewodnikiem, uczestniczącym w życiu swojej owczarni; On nie szuka swoich korzyści, nie ma innych ambicji niż prowadzenie, pielęgnowanie i chronienie swoich owiec. A wszystko za najwyższą cenię, ofiarę z własnego życia.

W postaci Jezusa, Dobrego Pasterza, kontemplujemy Opatrzność Bożą, Jego ojcowską troskę o każdego z nas. Konsekwencją tej kontemplacji Jezusa, Pasterza prawdziwego i dobrego jest wyrażenie głębokiego podziwu jaki znajdujemy w drugim czytaniu dzisiejszej liturgii: “Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec …” (1 J 3,1). To naprawdę miłość zaskakująca i tajemnicza, ponieważ ofiarując nam Jezusa jako pasterza, który poświęca swoje życie dla nas, Bóg Ojciec dał nam wszystko to, co największe i najcenniejsze mógł nam dać! Jest to największy i najczystszy rodzaj miłości, ponieważ nie jest motywowany żadnym interesem, nie jest uzależniony od żadnych warunków i kalkulacji, nie przyciągany przez jakimś pragnieniem wymiany. W obliczu tej miłości Boga, doświadczamy ogromnej radości i otwieramy się na wdzięczność za to, co otrzymaliśmy za darmo.

Ale kontemplacja i dziękczynienie nie wystarczą. Trzeba również naśladować Dobrego Pasterza. W szczególności powinni to czynić ci, którzy pełnią misję zwierzchników Kościoła – księża, biskupi, papieże – są oni powołani, by przyjąć- nie mentalność menedżera, ale tę sługi, na wzór Jezusa, który, ogołacając samego siebie, zbawił nas swoim miłosierdziem. Do takiego wzoru duszpasterskiego życia powołani są również nowi kapłani diecezji rzymskiej, których miałem radość wyświęcić, dziś rano w Bazylice Świętego Piotra.

Niech Najświętsza Maryja Panna obdarza mnie, biskupów i kapłanów całego świata łaską służby świętemu Ludowi Bożemu poprzez radosne głoszenie Ewangelii, szczere sprawowanie sakramentów oraz cierpliwe i łagodne kierownictwo duszpasterskie.

po Regina Coeli 

Drodzy bracia i siostry,

pragnę zapewnić o mojej bliskości osoby dotknięte silnym trzęsieniem ziemi w Nepalu i krajach sąsiednich. Modlę się za ofiary, rannych i za wszystkich, którzy cierpią z powodu tego kataklizmu. Nie pozostaną bez wsparcia braterskiej solidarności.

Dziś, w Kanadzie, zostanie ogłoszona błogosławioną Maria Elisa Turgeon, założycielka Sióstr Matki Bożej Różańca Świętego w San Germano: przykładna siostra zakonna, poświęcająca się modlitwie, nauczaniu w małych miastach swojej diecezji i dziełom miłosierdzia. Dziękujmy Panu za tę kobietę, wzór życia poświęconego Bogu i hojnego zaangażowania w służbie bliźnim.

Z serca pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Rzymu, z Włoszech oraz z innych państw, zwłaszcza licznych pielgrzymów z Polski, którzy przyjeżdżają z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji Jana Pawła II. Kochani, niech w waszych sercach zawsze rozbrzmiewa Jego wezwanie: “Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Niech Pan błogosławi Wam i Waszym rodzinom, a Matka Najświętsza niech was chroni.

Pozdrawiam wiernych z Budapesztu, Madrytu, z Burgos, Bratysławy i Kairu; jak również pielgrzymów przybyłych z Triestu, Giovinazzo, Gorga, Gorlago, Pesaro i Lamezi Terme.

Pozdrawiam młodzież z Niscemi i Trezzano Rosa, młodych ludzi z dekanatów w Casalpusterlengo i z Codogno, którzy przyjechali tu by odnowić wyznanie wiary.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie o modlitwę za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

Leave a reply

Your email address will not be published.