Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem (Vatican Service News – 15.04.2018)

 
 
 

Jak w każdą niedzielę , tak też dzisiaj punktualnie o godzinie 12.00 papież rozpoczął modlitwę Regina Coeli . Przed modlitwą zwrócił się do licznie zgromadzonych na placu świętego Piotra pielgrzymów. W krótkim rozważaniu zachęcał byśmy skierowali nasze myśli na osobiste doświadczanie zmartwychwstałego Chrystusa. To uwielbione ciało Jezusa, cud zmartwychwstania dają nowe światło , dzięki któremu inaczej już patrzymy na ciało człowieka.  ” Ciało jest stworzone przez Boga, a człowiek nie jest pełny, jeśli nie jest jednością ciała i duszy. Jezus, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał w ciele i duszy pozwala nam zrozumieć, że musimy mieć pozytywną wizję naszego ciała. Może stać się ono okazją lub narzędziem grzechu, ale grzech nie jest spowodowany przez ciało, ale przez naszą słabość moralną – mówił Papież. – Ciało jest wspaniałym darem Boga, przeznaczonym, w zjednoczeniu z duszą, aby w pełni wyrazić obraz i podobieństwo do Niego. Zatem jesteśmy wezwani, by mieć wielki szacunek i troskę o nasze ciało, a także ciało innych osób. ”Dzisiejsze rozważanie Ojciec święty oparł na perykopie ewangelijnej z trzeciej niedzieli Wielkanocnej.

Dodaj komentarz