RODO – Polityka Prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodne z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Barbara Rotter Stankiewicz właściciel Portalu Padrejarek.pl, e-mail: brotter@onet.eu
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: brotter@onet.eu

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi PADREJAREK.pl, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usłudze) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych produktów i usług Administratora.
 • zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin usługi PADREJAREK.pl. Jeśli zatem w przypadku, gdy zakładasz u nas konto użytkownika, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.
 • po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w tym promocji naszych treści  – w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. W przypadku konieczności dostarczenia naszych usług dane osobowe mogą być udostępniane operatorom mailingowym w celu realizacji newslettera, oraz firmie pośredniczącej w płatnościach elektronicznych(Dotpay.pl).

 1. Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach przez naszych partnerów (Google, Facebook, Hotjar, Gemius).

 1. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi PADREJAREK.pl.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych produktów.

 

REGULAMIN PORTALU PADREJAREK.pl

 

 

 1. WSTĘP

 

 

1.1       Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego PADREJARK.pl – niniejszy dokument określa prawa i obowiązki Użytkowników portalu jak również zakres odpowiedzialności Administratora portalu.

1.2       Każdy Użytkownik portalu PADREJAREK.pl powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W momencie rejestracji w portalu każdy Użytkownik, by móc podejmować dalsze czynności, musi wyrazić zgodę i akceptację wszystkich jego postanowień. Użytkownik jest osobą zarejestrowaną w portalu, korzystającą z jego zasobów lub publikującą własne materiały (teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne).

1.3       Administrator (Wydawca) jest podmiotem zarządzającym i prowadzącym portal PADREJAREK.pl. (figurujący pod adresem internetowym https://www.PADREJAREK.pl) Właścicielem i Wydawcą portalu internetowego PADREJAREK.pl jest Barbara Rotter Stankiewicz. 

 

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA

 

 

2.1       Korzystanie z portalu jest bezpłatne i dobrowolne.

2.2       Warunkiem korzystania z portalu jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie określonych w nim zasad.

2.3       Użytkownik uzyskuje pełne prawo do korzystania z portalu – w szczególności do publikowania własnych materiałów oraz dostępu do wszystkich udostępnionych przez Administratora zasobów portalu – po zarejestrowaniu.

2.4       Procedura zarejestrowania i utworzenie Konta Użytkownika (miejsce w portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać dane i nimi zarządzać) polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wprowadzeniu danych osobowych, które są zgodne z prawdą.

2.5       Administrator ma prawo odmówić rejestracji lub usunąć profil Użytkownika, gdy stwierdzi, że podane przez niego dane są fałszywe.

2.6       Administrator ma prawo zażądać od Użytkownika potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych osobowych.

2.7      Zamieszczać komentarze, dodawać zdjęcia i inne materiały może każdy zalogowany Użytkownik.

 

2.8      Użytkownik, zamieszczający na portalu zdjęcie, przedstawiające jego wizerunek, zezwala Administratorowi portalu na jego wykorzystanie dla celów świadczonych przez Administratora usług w portalu.

2.9      Użytkownik, zamieszczający na portalu dane osobowe, informacje lub zdjęcia innych osób, oświadcza, że zrobił to w sposób legalny i za zgodą tych osób.

2.10    Użytkownik, zamieszczający na portalu materiały własne (zdjęcia, teksty, dźwięki, materiały wideo) oświadcza, że posiada on do nich prawa autorskie lub uzyskał zgodę autora na ich opublikowanie i tym samym nie narusza dóbr osób trzecich. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

2.11    Użytkownik nie może prowadzić działań, które mogą utrudnić innym Użytkownikom korzystanie z portalu lub które mogą destabilizować działanie portalu.

2.12    Użytkownik portalu wyraża zgodę, że nie będzie podszywał się pod inne osoby lub organizacje (dotyczy to także loginu), nie będzie także działał na niekorzyść innych Użytkowników.

2.13    W przypadku dopuszczenia się działań opisanych w pkt. 2.11 i w pkt. 2.12 niniejszego Regulaminu Administrator ma prawo zablokować profil Użytkownika jak również podjąć stosowne czynności, w tym te, które zmierzają do naprawienia poniesionych przez Administratora z winy Użytkownika szkód.

2.14    Administrator będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do niereagowania na zgłoszoną reklamację, jeśli będzie ona wynikiem nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

3.1      Użytkownik ma prawo do prezentowania swoich komentarzy i opinii pod warunkiem, że nie narusza tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych dóbr innych osób i instytucji.

           

3.2      Użytkownik ma prawo zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny (prawo do publikowania i rozpowszechniania).

3.3      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na portalu, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.

3.4      Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, edycji, kopiowania, publikacji, promowania nadesłanych przez Użytkowników treści nadesłanych jako „artykuł użytkownika”. Administrator ma także prawo do nieumieszczenia na portalu treści nadesłanych przez Użytkowników.

3.5      Wraz z zamieszczeniem przez Użytkownika treści na portalu Administrator nabywa nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie tych treści w portalu. Użytkownik zrzeka się także wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem portalu (w tym także celach promocyjnych).

3.6      Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na portalu. W szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.632).

3.7      Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na portalu PADREJAREK.pl treści, które:

.   naruszają obowiązujące w Polsce prawo

.   naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich

.   są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich

.   zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują satanizm lub nauki sekt

.   mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi

.   zawierają spam

3.8      Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania bez powiadomienia wymienionych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu treści.

3.9      Użytkownik nie może bez porozumienia z Administratorem umieszczać na portalu banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne funkcje.

3.10    Administrator bezwarunkowo będzie interweniował w każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności pkt. 3.7 – 3.9.

3.11    Administrator zobowiązuje się do zapewniania Użytkownikom portalu jak najwyższej jakości świadczonych usług.

3.12    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń portalu jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników.

 

3.13    Administrator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych do okresowego wyłączania portalu jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu Użytkowników – świadczenia usług w ramach portalu

3.14    Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z portalu przez jego Użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

3.15    Użytkownik ma prawo przestać korzystać z usług portalu. W tym celu musi wysłać do Administratora oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania. Użytkownik ma także prawo skopiować zamieszczone przez siebie na portalu materiały. W chwili otrzymania oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług Administrator bezpowrotnie usunie wszelkie dane i informacje zamieszczone przez Użytkownika.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

4.1      W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora zgodnie z zakresem określonym przez ustawę .

 

4.2      Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane w formularzu danych osobowych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

 

4.3      Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub prawo do żądania ich usunięcia.

4.4      Administratorem bazy danych jest Barbara Rotter Stankiewicz – Właściciel portalu PadreJarek.pl. Bazę danych tworzą dane osobowe Użytkowników portalu PADREJAREK.pl

4.5      Administrator przetwarza i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z polskim prawem. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych, na co użytkownicy dobrowolnie wyrażają zgodę przy rejestracji w portalu.

4.6      Administrator zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. Administrator gwarantuje ich poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4.7      Administrator, podobnie jak inni wydawcy Internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są celach związanych z administracją portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników portalu.   

 

4.8      Administrator informuje, że w niektórych częściach serwisu portal wykorzystuje pliki cookies czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika.

4.9      Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu portalu do indywidualnych potrzeb Użytkowników jak również do tworzenia statystyk oglądalność poszczególnych części portalu.

 

4.10     Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych Użytkownika.

4.11    Użytkownicy mają możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

4.12    Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających dostęp do swojego profilu w portalu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

 

5.1       Wszelkie prawa do portalu zastrzeżone są na rzecz Właściciela – Barbary Rotter Stankiewicz

5.2      Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na portalu (tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów, aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na Własciciela poratu Padrejarek.pl lub podmiotów, których materiały są umieszczone na portalu PADREJAREK.PL (w tym materiałów nadesłanych przez Użytkowników portalu).

5.3      Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie zamieszczonych na portalu PADREJAREK.pl treści, aplikacji i baz danych bez zgody Właściciela portalu Padrejarek.pl  jest zabronione.

5.4      Administrator nie ponosi odpowiedzialność za materiały reklamowe zamieszczane na stronach portalu

5.5      Użytkownicy mogą umieszczać odnośniki prowadzące do opublikowanych na stronach portalu PADREJAREK.pl treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami

5.6      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów portalu PADREJAREK.PL

5.7      Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania portalu PADREJAREK.pl Użytkownicy mogą przesyłać na adres brotter@onet.eu

5.8      Regulamin jest ogólnodostępny i Administrator zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.

5.9      Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie regulują odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.