Rozdano tegoroczne nagrody Ratzingera (Vatican Service News – 09.11.2019)

 
 
 

Papież Senior Benedykt XVI jest wzorem kompleksowego poszukiwania prawdy przy jednoczesnym zaangażowaniu wiary, rozumu, intelektu i życia duchowego. Mówił o tym Ojciec Święty Franciszek podczas uroczystości wręczenia tegorocznych Nagród Ratzingera. Ojciec Święty zapewnił o swym uznaniu i niezmiennej pamięci dla Papieża Seniora. Jesteśmy mu wdzięczni za jego nauczanie i wzór służby Kościołowi, wyrażającemu się w refleksji, pracy naukowej, słuchaniu, dialogu i modlitwie – mówił Papież Franciszek. Laureatami tegorocznej nagrody zostali 88-letni kanadyjski filozof Charles Taylor . Jego refleksja nad sekularyzacją pozwala nam zrozumieć kulturę współczesnego świata, ale także głosić wiarę ludziom naszych czasów. Drugim laureatem Nagrody Ratzingera jest afrykański jezuita i teolog ks. Paul Béré. Mówiąc o jego dokonaniach, Franciszek wyraził uznanie dla inkulturacji chrześcijaństwa w Afryce. Przypomniał, że w starożytności kontynent ten wydał ważnych ludzi Kościoła, takich jak Tertulian, Cyprian czy Augustyn. 

Leave a reply

Your email address will not be published.