Słowa Ojca Świętego do Polaków na początek Wielkiego Postu (Vatican Service News – 14.02.2018)

 
 
 

Podczas dzisiejszej katechezy wygłoszonej w trakcie audiencji generalnej, papież Franciszek skierował słowa również do narodu polskiego. Powiedział : “Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziś wchodzimy w okres Wielkiego Postu, czas wstrzemięźliwości, modlitwy i ofiarnej miłości. Gdy nasze głowy posypywane są popiołem, z wezwaniem “nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, przygotujmy nasze serca do przeżywania tego czasu w jedności z cierpiącym Chrystusem, który przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupił nas, abyśmy wolni od grzechu mogli mieć udział w świętości samego Boga. Z serca wam błogosławię.”

Dodaj komentarz