Spotkanie w Domu Modlitwy św. Charbela w Lubczy (8.12.2019)

 
 
 

Ks. Jarosław z Krakowa pojechał na kolejną parafię, gdzie do czwartku głosić będzie rekolekcje adwentowe. Po drodze odwiedził Dom Modlitwy św. Charbela nr 366 w Lubczy. Wspólne modlą się tam małżonkowie Krystyna i Paweł, którzy w przyszłym roku obchodzić będą 25 -lecie małżeństwa oraz ich dzieci. Mówią, że już bardzo wiele zawdzięczają wstawiennictwu św. Charbela – wczorajsze spotkanie było dla nich tym ważniejsze. W parafii Lubcza ks. Jarosław był wielokrotnie, kiedy żył jeszcze śp. prałat Józef Gawor. Głosił tam rekolekcje i kilka razy przewodniczył spotkaniom modlitewnym, a przed laty przywiózł relikwie św. o. Pio. Gdy był tam zapraszany, nie znał jeszcze św. Charbela. Dlatego po spotkaniu i modlitwie wszyscy udali się na cmentarz, by pomodlić się przy grobie ks. prałata. Pamiętajmy również o modlitwie za zmarłych i za ks. Józefa.
Dzisiaj ks. Jarosław rozpoczyna rekolekcje i będzie przewodniczył modlitwie w godzinie łaski, która jak w wielu świątyniach na całym świecie rozpocznie się o godz. 12

Leave a reply

Your email address will not be published.