Środowa audiencja Ojca Świętego Franciszka (11.10.2017)

 
 
 

Ojciec św. Franciszek jak w każdą środę przewodniczył audiencji generalnej na Placu św. Piotra. W dzisiejszej audiencji uczestniczyło ok. 16 tys. wiernych. Piękna, słoneczna pogoda wpływa na to, że pielgrzymów jest wyjątkowo dużo jak na tę porę roku. Obecnych było też ponad 100 młodych par z różnych stron świata. które zawarły ostatnio związek małżeński. Wśród nowożeńców było aż 26 par z Polski – jedna z nich, która otrzymała papieskie błogosławieństwo przyjechała z Inowrocławia. Opowiedziała o swoich przeżyciach przed kamerą Charbel TV.

Papież Franciszek podczas katechezy mówił m.in. : Ten świat wymaga naszej odpowiedzialności, a my podejmujmy ją w pełni i z miłością.(…).Każdy ranek jest białą karta, którą chrześcijanin zaczyna zapisywać dobrymi uczynkami.(…) Chrześcijanin nie został stworzony dla nudy, raczej dla cierpliwości. Wie, że nawet w monotonii pewnych dni zawsze takich samych, ukryta jest tajemnica łaski (…) Jeśli pozostaniemy zjednoczeni z Jezusem, to zimno chwil trudnych nas nie sparaliżuje. Chrześcijanin podejmuje ryzyko. Ma odwagę tego podejmowania, by nieść dobro, które dał nam Jezus jako skarb.
Ojciec Święty zwrócił się też do Polaków – podziękował organizatorom wystawy „In nomine Domini” (W imię Pana) zaprezentowanej na uniwersytecie Urbanianum, poświęconej kard. Adamowi Kozłowieckiemu. Wystawa wspomina tego wielkiego misjonarza, arcybiskupa Lusaki., który poświęcił życie pokornej służbie ludności Zambii.
Ks. Jarosław przed laty miał możliwość poznać ks. kard. Kozłowieckiego i przeprowadzić z nim długą rozmowę dla Vatican Service News.
Podczas audiencji generalnej przekazano Ojcu Świętemu przywiezione z miasta Cervia nad Adriatykiem kilka kilogramów tzw. słodkiej soli. Słodka sól zawiera wyłącznie elementy naturalne stworzone przez słodką wodę z powietrzem. Mówi się, że Cervia posiada bałe złoto. Gdy istniało państwo kościelne ,sól ta była zawsze do dyspozycji papieża i Kościoła. Po II wojnie światowej zaprzestano przywożenia słodkiej soli do Rzymu – dopiero za pontyfikatu Benedykta XVI odnowiono tę tradycję i co roku taki dar składany jest Ojcu św. W skład delegacji wchodzi m,in burmistrz miasta i proboszcz, którzy zaraz po audiencji opowiedzieli o tym przed kamerą Charbel TV.

Wśród uczestników audiencji byli też Polacy z Hannoveru w Niemczech – oni również mogli przed naszą kamerą wyrazić radość z pobytu w tym miejscu i szczególnym momencie, jakim jest środowe spotkanie z Ojcem Świętym.
(oprac. BRS)

 

Dodaj komentarz