Sympozjum na temat muzyki sakralnej (Vatican Service News – 07.11.2019)

 
 
 

W Watykanie trwa międzynarodowe sympozjum na temat muzyki sakralnej. Poświęcone jest improwizacji, interpretacji i doborze właściwych instrumentów w tym typie muzyki. Do udziału w sympozjum zostali zaproszeni muzycy, chórzyści, kompozytorzy, teologowie i bibliści z całego świata, w tym również polski kompozytor Paweł Łukaszewski. Sympozjum już po raz trzeci organizuje Papieska Rada ds. Kultury. Muzyka ubogaca naszą modlitwę , dlatego jest niezwykle ważnym by była właściwie dobrana aby najlepiej oddawać cześć Bogu i by była prawdziwym wyrazem naszej wdzięczności wyśpiewywanej Bogu.

Leave a reply

Your email address will not be published.