Takie spotkania są umocnieniem wzajemnej więzi (4.07.2018)

 
 
 

Zgodnie z tym, co ks. Jarosław mówił w ostatnich dniach, w czasie wakacji pragnie spotkać się w mniejszych grupach w różnych regionach Polski z tymi, którzy należą do rodziny Domów Modlitwy św. Charbela. Spotkania te odbyły się już koło Łowicza, a wczoraj ksiądz pojechał na północ kraju. W jednym z kościołów Gdańska po południu wygłosił katechezę i przewodniczył Mszy św. Wczoraj wspominaliśmy św. Tomasza Apostoła, ks. Jarek katechezę oraz kazanie poświęcił więc rozważaniu na temat daru, jakim jest wiara; to, że wierzymy w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i obecnego żywego pośród nas. Podkreślał, jak bardzo ważna jest adoracja Najświętszego Sakramentu przez należących do domów modlitwy.

  • Każdy powinien sobie znaleźć kościół lub kaplicę, gdzie jest Najświętszy Sakrament i przynajmniej raz w tygodniu iść na swoje osobiste spotkanie z Jezusem. Adoracja Pana Jezusa i przyjmowanie Go do serca mają być fundamentem życia chrześcijańskiego, zwłaszcza członków Domów Modlitwy św. Charbela – mówił ks. Jarosław.
    We wczorajszym spotkaniu uczestniczyli ci, którzy należą do domów modlitwy z Gdyni i Gdańska. Po Mszy św. była również adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa z prośbą o uzdrowienie i uwolnienia za wstawiennictwem świętego Charbela oraz namaszczenie jego olejem.

Po zakończeniu modlitw w salce parafialnej odbyła się tzw. agapa – poczęstunek. Rozmawiano na wiele ważnych tematów, ks. Jarosław odpowiadał na pytania. Wszyscy byli zgodni: Idziemy drogą ze św. Charbelem, ale też mówimy: Święty Janie Pawle II – bądź z nami. Chcemy iść wyznaczoną drogą świętości przez wstawiennictwo świętych – Jana Pawła i Charbela. Pragniemy też stać na straży tradycji Kościoła – bronić sacrum, miejsc świętych i nie dopuścić, by je kiedykolwiek profanowano.

Takie spotkania – rodzinne i ciepłe – są umocnieniem wzajemnej więzi. Wszyscy bardzo ich potrzebują i już czekają, kiedy będzie następne. Z wczorajszego – jako pamiątka – pozostaną wspólne fotografie.
Z Gdańska ks. Jarosław udaje się do Szczecinka, gdzie również są Domy Modlitwy św. Charbela.
(oprac. BRS)

Dodaj komentarz