Tam, gdzie jest Matka Najświętsza, szatan nie ma wstępu (10.02.2018)

 
 
 

Obecnie trwa nieustanna walka o kształt prawdziwej rodziny, dlatego tak bardzo potrzebna jest modlitwa w intencji rodzin oraz w rodzinach. Fundamentem bardzo wielu podziałów i nieporozumień jest brak miłości, ufności i wzajemnego szacunku. Szatan wykorzystuje każdy moment nieuwagi w rodzinie, by w nią uderzyć, dlatego Ojciec Święty Franciszek niedawno błagał: Zaproście do rodzin Matkę Bożą i weźcie w dłonie różaniec. Tam, gdzie jest Matka Najświętsza, szatan nie ma wstępu. Stajemy w przededniu święta Matki Bożej z Lourdes i dlatego tym usilniej trzeba nam modlić się w intencji rodzin.
Jakże pięknie, w kilku zdaniach zwrócił się do rodzin kard. Angelo Comastri, wikariusz Ojca Świętego. Było to podczas spotkania rodzin na stadionie Olimpijskim w Rzymie w dniu 5 lipca 2015. Kończąc swoje słowo do rodzin zacytował św. Jana Bosco: Jeżeli mamy Boga po naszej stronie, to zapewniam was, że na pewno mamy przewagę. W obronie prawdziwego pojęcia, czym jest rodzina.
Przypominamy tę krótką wypowiedź kardynała w języku włoskim oraz w tłumaczeniu na język polski.

 

Dodaj komentarz