To był dzień ofiarowany św. Charbelowi 22.04.2021

 
 
 

Wczorajszy dzień w parafii Matki Bożej Wniebowziętej i św. Charbela we Florencji koło Iłży był dniem dziękczynienia Bogu za wszystko, co wydarzyło się w ciągu jednego roku. Dokładnie 22 kwietnia 2020 rozpoczęła się bowiem budowa pięknego sanktuarium dla Matki Bożej, które powstało przy wcześniej budowanej pustelni.
22 dnia każdego miesiąca biegniemy myślami do Libanu i duchowo łączymy się z tymi, którzy modlą się przy grobie świętego pustelnika. Kolejny już miesiąc tego dnia ofiarowanego św. Charbelowi we Florencji odbywały się uroczystości. W pustelni, w kaplicy Najświętszego Sakramentu, gdzie znajdują się relikwie i figura św. Charbela, ks. proboszcz Jarosław przewodniczył Mszy św., którą koncelebrował ks. Tadeusz Socha -Wlazło. Pomimo obostrzeń sanitarnych (po wcześniejszym zgłoszeniu) przybyli wierni nie tylko z pobliskich miejscowości, ale również spod Lublina, z Częstochowy, Warszawy, Radomia.

Modlono się m.in. o pokój na Ukrainie i o jak najszybsze odejście pandemii. W kazaniu ks. Jarosław wielokrotnie nawiązał do osoby św. Charbela, uczącego nas kochać świat, którego nie widzimy, a który jest, o którym jako o swoim królestwie – tyle mówił Pan Jezus. Podkreślał, też, jak bardzo św. o. Charbel ukochał Jezusa i Eucharystię. Transmisję z Mszy św. z kazaniem zobaczyć można na portalu CharbelTV i na YouTubie.
Po Mszy św. o godz. 19 rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu – modlitwa uwielbienia, przebłagania i próśb do Jezusa za wstawiennictwem św. Charbela. Wiele osób z różnych krajów napisało prośby, które ks. Jarosław odczytał. Była też modlitwa z prośbą o uwolnienie z różnych nałogów, jak również z trudnych sytuacji – od ludzi, którzy są dotknięci działaniem zła i dręczeniem.

Ks. Jarosław przeszedł z Najświętszym Sakramentem błogosławiąc osoby znajdujące się w różnych pomieszczeniach i na korytarzach pustelni. Mogli jednak na specjalnie zainstalowanym ekranie widzieć, co dzieje się przy ołtarzu. W samej świątyni trwa jeszcze układanie posadzki, ale ufamy że za miesiąc wszystko już odbywać się będzie w nowym sanktuarium i przy nowym ołtarzu poświęconym i konsekrowanym 8 maja.
Po nabożeństwie każdy mógł sam pomodlić się przed relikwiami i figurą św. Charbela. Każdy został również namaszczony olejem z Annaya. Wielu też wczoraj rozpoczęło nowennę do świętego pustelnika, a niektórzy potwierdzili, że odmawiają ją nieustannie.
Dzisiaj obchodzimy uroczystość patrona Polski św. Wojciecha. Ks. Jarosław, jak każdego piątku, rano udaje się w kolejne miejsce, by błogosławić krzyżem Chrystusa i umacniać spotkanych w wierze i aby się nie lękali, bo Jezus jest wciąż obok.

Leave a reply

Your email address will not be published.