Trwają modlitwy i obrady Synodu dla Amazonii (Vatican Service News – 08.10.2019)

 
 
 

“ Grozi nam niebezpieczeństwo dawania jedynie pragmatycznych odpowiedzi. Tymczasem wymaga się od nas myślenia w sposób paradygmatyczny. Jeśli ktoś przybył tu z intencjami pragmatycznymi, niech uderzy się w piersi i nawróci, otwierając na perspektywę paradygmatyczną, która rodzi się z realiów ludów – mówił Franciszek. – Nie przybyliśmy tutaj, by wymyślać programy rozwoju socjalnego czy zachowania kultury, tak jak w muzeach, ani po to by planować akcje duszpasterskie nie respektujące realiów suwerennych narodów przez deforestacje, uniformizm, wyzysk. My przybyliśmy, by kontemplować, rozumieć i służyć narodom. Robimy to, idąc drogą synodalną. Robimy to na synodzie, a nie przy okrągłym stole czy na konferencji: czynimy to na synodzie, ponieważ synod nie jest parlamentem. Synod jest wspólną drogą pod natchnieniem i prowadzeniem Ducha Świętego. To Duch Święty jest głównym uczestnikiem synodu, proszę nie wyrzucajmy Go z auli synodalnej. ”. Ojciec Święty zachęcił też do roztropnego informowania o przebiegu synodalnej debaty, by nie było tak, że jeden synod jest w auli a drugi rozgrywa się na zewnątrz. Poinformował też, że po każdych czterech przemówieniach będzie 4-minutowa chwila milczenia na przemyślenie słów, które zostały wygłoszone. Papież wyznał, że ostrzegano go przed wprowadzaniem takiej metody, bo wszyscy będą spali. „Na synodzie o młodzieży widziałem jednak, że było odwrotnie: spali na przemówieniach, przynajmniej niektórych, a cisza ich budziła”

Leave a reply

Your email address will not be published.