W Dolinie Miłosierdzia (12.01.2018)

 
 
 

Wczoraj, w Godzinę Miłosierdzia, ks. Jarosław udał się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które znajduje się na zachodnim zboczu Jasnej Góry, w miejscu zwanym Doliną Miłosierdzia. Powstaje tam piękne sanktuarium. Przypomnijmy historię tego miejsca.
W 1949 r. księża pallotyni wybudowali tam kościół. W czasie poświęcenia świątyni i domu zakonnego ordynariusz częstochowski bp Teodor Kubinawy powiedział: „To miejsce niech służy Miłosierdziu Bożemu w cieniu Jasnogórskiej Pani. Każdy kto nawiedzi ten kościół, niech dozna w sposób szczególny Miłosierdzia Bożego”. Od tego czasu uwidacznia się specjalne działanie Bożego Miłosierdzia w tym miejscu, zwanym odtąd Doliną Miłosierdzia.
W 1952 r. umieszczono w głównym ołtarzu obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez Adolfa Hyłę z Krakowa (tego samego, który malował obraz znajdujący się w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach) Oficjalnie parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego została ustanowiona w 1960 r. jako jedna z pierwszych na świecie pod takim wezwaniem.
Prymas Polski,ks. kard. Stefan Wyszyński, w 1965 r. nawiedzając świątynię powiedział: „Miejsce to, zwane Doliną Miłosierdzia Bożego, mieszczące w sobie coś z Tatr i Bałtyku, niech z Maryją woła Magnificat, a miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie”. Metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak w 1992 r. podniósł kościół do godności Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
W 1994 r. Prymas Polski, Kard. Józef Glemp i bp José de Jesús González Hernandez z Meksyku poświęcili kaplicę polową oraz figurę Jezusa Miłosiernego, będącą darem Kościoła z Meksyku dla Kościoła w Polsce. We wrześniu 1996 r. bp. Antoni Długosz wprowadził do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego relikwie Krzyża Świętego, przywiezione z Ziemi Świętej. Od roku 2012 kościół posiada także relikwie św. Jana Pawła II. Obecnie do Sanktuarium przybywają pielgrzymi z Polski i świata. Potwierdzają to liczne wota umieszczone przy obrazie Jezusa Miłosiernego, które pątnicy składają w dowód wdzięczności za otrzymane łaski.
Przed kamerą Charbel TV o historii świątyni opowiedział krótko jeden z księży pallotynów, wikariusz ks. Wiesław Rychter.

Dodaj komentarz