W Unii coś nie funkcjonuje (14.01.2020)

 
 
 

2020 rok będzie dla mieszkańców Unii Europejskiej czasem wielkiego niepokoju z powodu zapowiadanego Brexitu. Wyjście z Unii jednego z najważniejszych krajów dowodzi, że w systemie unijnym coś nie funkcjonuje w sposób akceptowalny przez Brytyjczyków. Dlatego Brexit powinien być odbierany prze kraje członkowskie Unii Europejskiej jako sygnał ostrzegawczy i zachęta do wewnętrznej rewizji.Długi proces integracji europejskiej zapewnił bowiem naszemu kontynentowi pokój, a tym samym warunki do rozwoju na polu demokracji, gospodarki, poszanowania praw człowieka. Jeśli ta jedność się rozpada, to znaczy, że coś nie funkcjonuje  i jest to powodem do wzrostu niepokoju i troski o dalsze losy pokoju i demokracji na kontynencie europejskim.Nadszedł czas na refleksję nad tym, czy Unii Europejskiej nie trzeba jednak zreformować, aby instytucje unijne były bardziej skuteczne i demokratyczne.

Leave a reply

Your email address will not be published.