W zatroskaniu o każdego człowieka-Per il bene di ciascuno persona Neapol 26.01.2023

 
 
 

Jak wiadomo, ksiądz Jarosław znajduje się obecnie w jednym z największych szpitali w Neapolu, na oddziale Pulmonologii i niewydolności oddechowej. Wczoraj ks. Jarek przeszedł bardzo wiele badań a dziś są one nadal kontynuowane również na innych oddziałach m.in. kardiologii, ponieważ niewydolność oddechowa wpływa również na inne przewlekłe choroby pogarszając stan pacjenta.

Ordynatorem oddziału jest profesor dr Giuseppe Fiorentino, który od 2002 roku specjalizuje się w tej dziedzinie, praktyki odbywał we Francji i Stanach Zjednoczonych.

Ks. Jarosław pragnął aby wielu mogło usłyszeć o tej chorobie w zasadzie której nie zna się przyczyn powstawania. Duża grupa ludzi boryka się z tym problemem zdrowotnym i bez odpowiedniej diagnozy oraz leczenia są narażeni każdej nocy i podczas każdego snu na zawał serca, udar.

Ludzie, którzy mają tę chorobę w zależności od stopnia zaawansowania uzewnętrzniają ją pewnymi symptomami m.in. brak koncentrakcji, zanik pamięci itd.

Ks. Jarosław pomimo, że jest pacjentem chciał przeprowadzić rozmowę z lekarzem Ordynatorem, aby wielu mogło również zaznajomić się z tą chorobą. Zapraszamy do obejrzenia tej rozmowy. (poniżej)

Come già sapete padre JAREK  si trova attualmente in uno dei principali ospedali di Napoli, nel reparto di Pneumologia e Respirazione. ieri p. Jarek ha effettuato molti esami e oggi sono ancora altri in altri reparti ad es. cardiologia, perché l’insufficienza respiratoria colpisce anche altri organi peggiorando la condizione.

Il Direttore Sanitario dei 3 più importanti Ospedali Universitari di Napoli nonché Primario di questa branca è il Professor Dr. Giuseppe Fiorentino, che dal 2002 si è specializzato in questo campo, i suoi stage si sono svolti in Francia e negli Stati Uniti. Padre Jarek ha chiesto che tutti ricevano una giusta spiegazione di questa malattia di cui la causa non è nota. Un folto gruppo di persone lotta con questo problema di salute e senza diagnosi e cure sono esposte a infarto, ictus ogni notte e durante ogni sonno.

Le persone che purtroppo hanno questa  malattia in stato avanzato manifestano alcuni sintomi, ad es. mancanza di concentrazione, perdita di memoria, ecc.

Padre  JAREK ha deciso di chiedere delucidazioni al Professore Fiorentino attraverso un ‘intervista affinché tutti potessero apprendere notizie certe circa questa malattia .padre JAREK invita tutti a guardare questa intervista

Leave a reply

Your email address will not be published.