WAŻNY KOMUNIKAT

 
 
 

W odpowiedzi na Komunikat Komisji Nauki Wiary, Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 06 lipca 2020 roku,  dotyczący osoby księdza Jarosława Cieleckiego, kapłana od kilku tygodni przynależącego do Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce, pragniemy wyjaśnić poważne nieścisłości teologiczne i prawne jakimi, posłużono się w przedmiotowym tekście. Pragniemy wierzyć , że użyto ich niefortunnie, a nie jest to celowym kłamstwem, które zmierza do wprowadzenia w błąd i zastraszania wiernych .

Z najwyższą mocą , przywołując autorytet świętości i wielkości świętego Jana Pawła II pragniemy zaprzeczyć, jakoby ksiądz Jarosław Cielecki dokonał aktu apostazji, przystępując do Katolickiego Kościoła Narodowego.  Kodeks Prawa Kanonicznego świętego Jana Pawła II w kanonie 751 mówi jednoznacznie, że : „apostazją jest całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej” . Zatem apostatą jest ten i tylko ten, kto zaprzecza wierze katolickiej i chrześcijańskiej, kto odrzuca wiarę w Boga.

 Ksiądz Jarosław Cielecki, przystępując do Katolickiego Kościoła Narodowego, który jest wspólnotą katolicką, uznającą wszystkie dogmaty Kościoła Rzymskokatolickiego, wszystkie święte sakramenty, poprzez akt przystąpienia , nigdy nie zaparł się zatem wiary katolickiej i nigdy nie przestał być chrześcijaninem. Żaden z kapłanów czy wiernych przystępujących do wspólnoty Katolickiego Kościoła Narodowego nie dopuszcza się więc aktu apostazji.

Użycie w treści Komunikatu, stwierdzenia ,że „ks. Jarosław Cielecki dokonał aktu apostazji”,  jest  nadużyciem, nieścisłością by nie powiedzieć wprost , że jest kłamstwem. Pragniemy wierzyć, że to niefortunne stwierdzenie nie wypływa ze złej woli, ale z trudnej do wybaczenia pomyłki.

We wspólnocie Katolickiego Kościoła Narodowego , niesiemy pokój Chrystusowy.  Zgodnie z nauką Ewangelii Chrystusa „nie siejemy wiatru”. Z pokorą prosimy, by dla dobra całego Chrystusowego Kościoła, również nasi współbracia, odpowiedzialni za opublikowany tekst pamiętali, że „kto sieje wiatr, zbiera burzę” . Z pokorą pragniemy zwrócić uwagę, że w każdym czasie,  ale szczególnie w chwili, kiedy Kościół Chrystusowy w świecie jest tak bezprzykładnie niszczony od wewnątrz i atakowany od zewnątrz , naszym wspólnym zadaniem powinna pozostać troska o zbawienie dusz ludzkich oraz dbałość o dobre imię Chrystusowego Kościoła Powszechnego. Wspólnoty założonej przez naszego Zbawiciela, prowadzonej przez Ducha Świętego, której największą częścią pozostaje Kościół Rzymskokatolicki, ale również ważną Jej częścią pozostaje Katolicki Kościół Narodowy.

Z żalem stwierdzamy, że Komunikat ten staje w mocnym konflikcie z całym dotychczasowym nauczaniem Kościoła w przedmiocie wspólnego dążenia do jedności. Ani zadaniem, ani rolą Katolickiego Kościoła Narodowego, w tym jego duchowieństwa, nie pozostaje chęć pozyskiwania wiernych nieczystymi metodami, ale rosnąca z każdym miesiącem potrzeba pomocy kapłanom i wiernym, którzy nie odnajdują swej dalszej drogi we wspólnocie Kościoła Rzymskokatolickiego. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie każdego człowieka, to jest nakaz naszego Pana Jezusa Chrystusa, wypływający wprost z Ewangelii. W tym przedmiocie nikt z nas nie ma monopolu i wszyscy jesteśmy Braćmi i Siostrami , dziećmi Boga w Trójcy Jedynego.  Działania Katolickiego Kościoła Narodowego, na peryferiach Powszechnego Kościoła Chrystusowego, wpisują się w myśl i założenia ewangelizacyjne Ojca Świętego Franciszka i w najmniejszym stopniu nigdy nie były i nie będą wymierzone w Kościół Matkę – Kościół Rzymskokatolicki.  Dlatego tym bardziej z ogromnym smutkiem   przyjmujemy ten Komunikat, który swą formą i treścią ukazuje głębię kryzysu, a jednoczenie dalekie odejście od linii prowadzonej przez Ojca Świętego Franciszka – następcy świętego Piotra . Modlimy się i modlić się będziemy dalej by ta część hierarchów Kościoła w Polsce, która podpisuje się zarówno pod taką reinterpretacją Ewangelii , jak i również Prawa Kanonicznego, dostrzegła prawdziwy cel naszego apostolskiego posłannictwa.

Biskup Adam Rosiek

Pierwszy Biskup Kościoła

Kuria Biskupia 06 lipca 2020 A.D.

3 Comments

 1. by Claudio Mantovani - Italia- on 7 lipca 2020  08:37

  Grandi e vere parole quelle di S.E. il Vescovo Mons . Adam Rosiek .
  Invito, con molta umiltà, coloro che scrivono inesattezze su Padre Jarosław Cielecki
  a rileggersi con attenzione la pagina dei Vangeli conosciuta come Vangelo della Luce.
  Molte, moltissime, persone seguono Padre Jarosław Cielecki perchè hanno trovato
  nei suoi comportamenti e nelle sue parole quel conforto che non hanno trovato in altre
  realtà. Padre Jarosław Cielecki parla sempre e solo di Amore tra gli esseri viventi e
  di Amore verso Gesù e la Mamma Celeste.
  Senza Gesù e la Mamma Celeste nel cuore non si può vivere ma solo vegetare

 2. by nicola004 on 16 lipca 2020  12:53

  Nie do końca prawdą jest, że Kościół Polskokatolicki uznaje wszystkie dogmaty Kościoła Rzymskokatolickiego. Nie uznaje dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Oraz oczywiście dogmatu o nieomylności Papieża, więc powyższy komunikat również wprowadza w błąd...

 3. by admin on 16 lipca 2020  21:27

  Wszystko to prawda , ale Padre Jarek nie ma nic wspólnego z Kościołem Polskokatolickim. Jest kaptanem Katolickiego Kościoła Narodowego - Kościoła Katolickiego a nie Polskokatolickiego. Pozdrawiamy.

Leave a reply

Your email address will not be published.