Wizerunek Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie

 
 
 

W kaplicy kościoła znajduje się obraz, który jest otoczony szczególną czcią przez mieszkańców Pilzna i okolic. Wizerunek namalowany na płótnie przedstawia Maryję, która trzyma na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus, a prawą dłonią wskazuje na Syna. Jezus w lewej rączce trzyma księgę Ewangelii, a prawą unosi w geście błogosławieństwa. Matka Boska ma założoną srebrną sukienkę i koronę wykonaną na wzór korony Bolesława Chrobrego (cztery gwiazdy podtrzymywane przez aniołków). Dzieciątko ma złoconą sukienkę i małą koronę. Obraz posiada metalową zasłonę ze znakiem Maryi i herbem Pilzna. Mieszkańcy Pilzna oczekują na jego koronację.
Według tradycji obraz ten do Pilzna przywieźli albo w IX w. wędrowni gęślarze – muzycy i miało to związek z misją Cyryla i Metodego, albo przyniósł Sierosław, uczeń św. Metodego. Inni uważali, że historia obrazu zaczęła się w XI w., gdy został zawieszony w baszcie grodowej, którą z czasem przerobiono na kaplicę.

Najprawdopodobniej początkowo oo. Benedyktyni szerzyli kult maryjny, do których należała ta osada, później od 1403 roku oo. Augustianie, a od 1840 r. oo. Karmelici.

Kult szczególnie zaczął narastać po najeździe tatarskim. Jedna z legend podaje, że podczas ciężkich dni najazdu tatarskiego, niektóre mieszkanki Pilzna same roznieciły ogień i rzuciły się w jego otchłań, by nie wpaść w ręce wrogów. Pośród chwalebnych popiołów błyszczał święty wizerunek nietknięty i spowity światłem. Matce Boskiej przypisano iż cudowną mocą złagodziła skutki najazdu tatarskiego. Wtedy obraz przeniesiono w uroczystej procesji z kaplicy w baszcie.
Madonnie Pilzneńskiej składali hołd nawet królowie polscy. Władysław Łokietek, modlił się przed obrazem, a Kazimierz Wielki podążający na Ruś, zatrzymał się w Pilźnie i tutaj święcono tarcze i miecze. Przed tym wizerunkiem modlili się królowa Jadwiga i Władysław Jagiełło oraz książę Witold. To właśnie Władysław Jagiełło w 1403 roku ufundował kościół i klasztor augustianom, a w 1840 roku biskup tarnowski przekazał go karmelitom, którzy do dzisiaj sprawują opiekę nad tym sanktuarium.
Wizerunek Matki Boskiej Pocieszenia umieszczany był na chorągwiach, proporcach, sztandarach towarzysząc pilzneńskim rycerzom podczas bitew.
Pod koniec Średniowiecza podczas najazdów Pilzno dwukrotnie zmagało się z pożarami. Ucierpiał wtedy również wizerunek Matki Boskiej. Zgodnie z tradycją jeden z braci augustianów konwentu pilzneńskiego, miał wizję. Szczęśliwemu mnichowi objawiła się Maria Panna i namówiła go, by przekonał współbraci do namalowania od nowa Jej podobizny. Wtedy, około 1500 r. powstał nowy obraz.

Przed ołtarzem Matki Boskiej nadal zanoszono prośby i składano podziękowania. Tragicznym dniem dla obrazu i miasta okazał się 18 marca 1657 r. Wojska węgierskie dowodzone przez Rakoczego i wspomagane zastępami Kozaków napadły na Pilzno. Wrogowie złupili miejscowość, na koniec wzniecając pożar. Obraz w dolnych partiach został spalony. Pilźnianie z żalem umieścili ocalały fragment na murze nadwątlonego ogniem kościoła klasztornego. Po potopie szwedzkim, odnowiono wizerunek pilzneński, angażując do tego lokalnego artystę Brzezińskiego. Kult nadal kwitł, przybywali liczni czciciele. Podczas powstania galicyjskiego komendant austriacki rozkazał spalić obraz. Wojsko zaborcze wniosło do kościoła słomiane snopy. Nad ranem ogień rozniecono od strony chóru. Kościół otoczony był kordonem, aby nie dopuścić nikogo do gaszenia. A wtedy dwie najpiękniejsze miejscowe panny wyprosiły od oficera, aby mogły zebrać z kościoła swój skarbiec, który tam ukryły. W ostatniej chwili wyjęły obraz i schowały go w zakrystii. Dzięki determinacji kobiet obraz Matki Boskiej ocalał.
W czasie okupacji hitlerowskiej, podczas bombardowań miasteczka, kiedy od wybuchu bomb legła w gruzach większość domostw, kościół oraz kaplica z obrazem nie została w większym stopniu zniszczona i to również przypisywane jest opiece Matki Boskiej Pocieszenia.

Kult Matki Boskiej Pocieszenia trwa nieprzerwanie do czasów obecnych. Do tego Obrazu przybywa wielu wiernych, którzy znajdują tutaj ulgę w swoich trudnościach, pociechę W nieszczęściach oraz uzdrowienie w chorobach. Wyrazem wdzięczności za otrzymane łaski za przyczyną Pani z Pilzna są liczne wota składane przez wiernych, pisemne prośby i podziękowania oraz bardzo dużo intencji mszalnych dziękczynnych czy też błagalnych.

 (więcej na str. http://www.sanktuariumpilzno.pl/

Leave a reply

Your email address will not be published.