Wspomnijmy dziś prośbę Jezusa o ustanowienie Święta ku czci Jego Najświętszej Głowy.

 
 
 

Mistyczka Teresa Helena Higginson i jej posłannictwo

Teresa Helena była trzecim dzieckiem małżeństwa Frances Higginson i Mary Bowness. Jej matka, kiedy była w stanie błogosławionym, udała się na pielgrzymkę do studni św. Winefryda w Holywell w Północnej Walii. Tam w dniu 27 maja 1844 r. urodziła się Teresa.  Otrzymała imiona po Teresie z Avila i Helenie, która odnalazła Krzyż Święty.

Teresa była bardzo pobożna od małego dziecka. Jej rodzice byli katolikami i dali jej gruntowne katolickie wychowanie. Matka wpoiła w nią swą własną praktykę ciągłego przebywania w obecności Bożej. Idąc w ślady matki, już jako dziecko umartwiała się – nieraz nawet w sposób przesadny.

Przez jedenaście lat z przerwami uczęszczała do szkoły w Nottingham, prowadzonej przez siostry Miłosierdzia. Przebywając w ich klasztorze, wiele godzin przepędzała przed Najświętszym Sakramentem. Bardzo kochała Pana Jezusa Ukrzyżowanego oraz Jego Najświętsze Serce.

Bóg dał jej powołanie nauczycielki, żeby mogła uczyć dzieci miłowania Boga. Przez kilka lat ukazywał się jej Pan Jezus, Matka Boża, a także Święci. Pan Jezus mówił jej o nabożeństwie do Swej Najświętszej Głowy oraz o dwunastu obietnicach związanych z tym nabożeństwem. Serce jej rozpalało się coraz większą miłością do naszego Zbawiciela, zatem chętnie odwiedzała Go w Tabernakulum, gdzie długo klęczała całkiem nieruchomo z oczyma utkwionymi w drzwiczki Tabernakulum.

Dobry Jezus obdarzył ją stygmatami. Pojawiły się one na jej ciele w Wielki Piątek 1874 w obecności innych nauczycieli, z którymi pracowała. Miała krwawe rany w rękach, stopach, boku i na czole. Stygmaty ukazywały się w różnych okresach na przestrzeni lat ale znikły w momencie jej śmierci.

Jako oblubienica Ukrzyżowanego cierpiała Mękę Chrystusa. Miała też udział w cierpieniach Jego Boskiej Duszy. Pan Jezus powiedział jej, że cierpienia Jego Ciała, w porównaniu z tym co wycierpiał w Swej Duszy, były jakby kropelka w oceanie.

Przez większą cześć życia, jedynym jej pożywieniem była Komunia Święta, przynoszona jej wiele razy przez samego Pana Jezusa.

Miała dar bilokacji, dar proroctwa i dar czynienia cudów. Wiele chorych zostało uzdrowionych przez samo dotknięcie jej krucyfiksu.

W dniu 24 października 1887 roku dusza jej złączyła się z Chrystusem w mistycznych zaślubinach.

Pięknie wyraził się o niej jej spowiednik, Canon Snow, który przez ponad 20 lat kolekcjonował wszystkie jej listy i wiele wspomnień naocznych świadków: “Mam silne przekonanie – powiedział, że Teresa była nie tylko Świętą, ale także jedną z największych Świętych, które Bóg wzbudził w Swym Kościele”.

Umarła w Chudleigh (Devon, Anglia) w dniu 15 lutego 1905 roku, a pochowano ją w Nestoncum Parkgate (Cheshire, Anglia) na cmentarzu św. Winefryda, w habicie franciszkańskim.

 

Polecenie Pana Jezusa

„Pragnę, żeby Pierwszy Piątek po święcie Mojego Najświętszego Serca, został przeznaczony na Święto ku czci Mojej Najświętszej Głowy jako Przybytku Mądrości Bożej i żeby Mi ofiarowywano publiczną adorację za wszystkie zniewagi i grzechy, które się ciągle przeciwko Mnie popełnia. Ten Pierwszy Piątek powinien być Świętem ku czci Mojej Najświętszej Głowy i w tym dniu należy ofiarowywać wynagrodzenia i akty pokutne”.
(2 czerwca 1880)

 

Modlitwa o beatyfikację Teresy Heleny Higginson

O, Ojcze Niebieski, prosimy Cię, żebyś wyniósł na Ołtarze Twoją wierną Służebnicę Teresę Helenę Higginson. Stała się ona Twoją Służebnicą w apostołowaniu i rozpowszechnianiu nabożeństwa do Najświętszej Głowy naszego Pana i na własnym swym ciele nosiła Jego Rany. Ty kochałeś ją tak bardzo. Dałeś jej Twoje orędzia i obietnice, dotyczące Najświętszej Głowy Jezusa.

Wysłuchał naszą modlitwę, żeby ona wkrótce została wyniesiona przez Kościół na ołtarze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

Modlitwa do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości

O, Mądrości Najświętszej Głowy, prowadź mnie na wszystkich moich drogach.
O, Miłości Najświętszego Serca, spal mnie Twoim ogniem.
O, Przybytku Mądrości Bożej i Siło Przewodnia, która rządzisz wszystkimi poruszeniami i miłością Najświętszego Serca – oby wszystkie umysły Ciebie poznały, wszystkie serca Ciebie kochały i wszystkie języki Ciebie wychwalały, teraz i na wieki wieków.
O, Woli, która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twego Ojca Niebieskiego, kieruj mną we wszystkich sprawach, jak kierowałaś wszystkimi uczuciami i poruszeniami Najświętszego Serca Boga-Człowieka.
O, Rozumie, który znasz wszystkie rzeczy, prowadź mnie zawsze Twoim Światłem.
O, Pamięci, w której odbija się równocześnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze stwarzasz nowe sposoby udzielania dalszych łask – przymuś mnie do miłowania Ciebie coraz bardziej.
Dla uczczenia Boskiej Woli, Pamięci i Rozumu:
Chwała Ojcu… (3x)

(Modlitwy do prywatnego odmawiania)

 

litania 1 litnia 2

 

Ksiądz Jarek wielokrotnie i w różny sposób prowadził nabożeństwo ku czci Głowy Świętej Pana Jezusa, po raz  pierwszy przed wieloma laty w Trieście. Ksiądz prosi abyśmy zwrócili uwagę na to nabożeństwo, byśmy uczcili rany Chrystusa i ból jakie zadały ciernie. Bardzo często ksiądz Jarosław prowadząc modlitwę uwielbienia, przebłagania i prośby uwielbia Krew Przenajświętszą i te krople, które wypływały  spod korony cierniowej. Pan Jezus obiecał bardzo wiele łask osobom, które będą z wiarą odprawiały to nabożeństwo. Szczegółowo obietnice na:  http://www.teresahigginson.com/12Promises.pdf

 

 

10.06.2016

Greg J.

Na podst. opracowania Rudolfa Szeffera i www.teresahigginson.com

 

2 Comments

  1. by Grażyna on 13 października 2017  08:38

    Pięknie

  2. by Małgosia on 5 lipca 2019  21:49

Leave a reply

Your email address will not be published.