Wzrastają liczby azjatyckich pielgrzymów w najważniejszych sanktuariach Maryjnych w Europie(Vatican Service News – 07.11.2018)

 
 
 

Nikogo nie dziwi widok wycieczek turystów japońskich , koreańskich w Muzeach Watykanu , w bazylikach papieskich w Rzymie. Czymś innym są jednak rosnące niemal lawinowo z roku na rok pielgrzymki z Japonii , Korei Południowej, Indii w sanktuarium Maryjny w Fatimie , Lourdes i Medjugorie. Wiernych pochodzących z tych krajów spotkamy już nie tylko w roli turystów tak chętnie korzystających z aparatów fotograficznych ale również spotykamy ich na mszach świętych – modlących się czy też stojących w kolejkach do konfesjonału. W 2018 roku we wspomnianych sanktuariach odnotowano wysoki wzrost wiernych , którzy przybywają do Maryi ze swymi prośbami i intencjami. Jest to kolejny dowód na renesans Kościoła w państwach Azji.

Leave a reply

Your email address will not be published.