Za lekarzy i księży, którzy oddali swe życie za chorych(Charbel TV News – 24.03.2020)

 
 
 

W czasie porannej Mszy Papież modlił się za pracowników służby zdrowia i kapłanów, którzy oddali swe życie niosąc pomoc zarażonym koronawirusem. W homilii mówił o acedii, duchowej chorobie smutku, apatii, narzekania. W homilii Franciszek nawiązał do Ewangelii św. Jana (5, 1-16) mówiącej o uzdrowieniu paralityka nad sadzawką Betesda. Na pytanie Jezusa: „Czy chcesz stać się zdrowym?” on odpowiada narzekaniem, że nie ma nikogo, kto mógłby mu pomóc w dostaniu się do sadzawki w odpowiedniej chwili. Nie robił nic, aby wyzdrowieć, a czekał na to już od 38 lat. „Ten człowiek pogrążył się w grzechu smutku, który jest nasieniem diabła, niezdolności do podejmowania jakiejkolwiek decyzji odnośnie swojego życia, ale potrafił patrzeć na życie innych, aby narzekać” – stwierdził Papież.

Leave a reply

Your email address will not be published.