Category archives: Kino Charbel TV

  • Dziewięć dni, które zmieniły oblicze naszej Ojczyzny – takie opinie wypowiadamy po przeżyciu pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Ten wyjątkowy dla nas Polaków czas możemy przeżyć jeszcze raz za pośrednictwem filmu „Pielgrzym” przygotowanego dzięki Episkopatowi Polski.  Zapra... [read more]
  • Kiedy idąc ścieżkami Drogi Krzyżowej rozważamy to wszystko co przeżył nasz Pan podczas osotanich godzin swej męki , trudno wyobrazić sobie bezmiar Jego cierpienia. Niech ten film pomoże nam lepiej zrozumieć i przeżyć w Wielkim Tygodniu mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa.