30 posiedzenie Rady Kardynałów (Vatican Service News – 24.06.2019)

 
 
 

W dniach od 25-27 czerwca będzie obradowała na swoim 30. posiedzeniu Rada Kardynałów.  Obecne posiedzenie Rady Kardynałów zapewne dokona podsumowania procesu konsultacji projektu nowej konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej.  Organ ten pomaga Ojcu Świętemu w zarządzaniu Kościołem powszechnym, a zatem jego funkcja nie skończy się wraz z opublikowaniem konstytucji apostolskiej.

Leave a reply

Your email address will not be published.