Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem (Vatican Service News – 05.08.2018)

 
 
 

Papież pozdrowił tradycyjnym : dzień dobry, przechodząc do krótkiej nauki katechetycznej. Odniósł się do kilku ostatnich ewangelii niedzielnych. Jezus pragnie by ludzie Jego poznali. Jezus przyszedł by otworzyć nas na szerszy horyzont niż troski o sprawy codzienne. Dlatego kierując słowa do słuchaczy woła : szukacie mnie dlatego,że jedliście chleb do syta. Rozmnożenie chlebów i ryb jest znakiem wielkiego daru, który dał nam Ojciec a którym jest sam Jezus. Jezus zaprasza byśmy postarali się o pokarm pozostający na życie wieczne. Jest to Jego Słowo , Jego Ciało i Jego Krew. Tłum słucha ale nie rozumie znaczenia Jego słów . Tak często również i my nie rozumiemy znaczenia słów Jezusa. Pan zachęca byśmy nie zapominali o naszej relacji z Bogiem. Niech Najświętsza Maria Panna w Jej dniu Matki Bożej Śnieżnej dopomaga nam zawierzyć w pełni Bogu. Po modlitwie Anioł Pański, papież pozdrowił tysiące zgromadzonych na placu świętego Piotra pielgrzymów . Nawiązał do ostatnich chwil życia papieża Pawła VI, którego 40 lecie śmierci będziemy przeżywali w dniu jutrzejszym. Udzielił im błogosławieństwa , życząc dobrego wypoczynku niedzielnego i smacznego obiadu.

Dodaj komentarz