Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem (Vatican Service News – 22.09.2019)

 
 
 

W dzisiejszą niedzielę na plac świętego Piotra przybyły tłumy pielgrzymów i rzymian by uczestniczyć we wspólnej modlitwie południowej z Ojcem Świętym Franciszkiem . Niebo nad placem nieco zachmurzone. Po przywitaniu Ojciec święty nawiązał do usłyszanej przez nas dzisiejszej Ewangelii opowiadającej o nieuczciwym zarządcy . W pierwszej chwili reaguje trzeźwo i uczciwie , potem działa nieuczciwie , po raz ostatni okradając swojego pana , wzywając podwładnych by redukować im dług a w ten sposób zyskać ich przyjaźń. Zyskał ją przez nieuczciwość i korupcję . Niegodziwa mamona to pieniądze zwane również diabelskim łajnem. Jezus zachęca uczniów by zyskiwali przyjaciół za pomocą relacji i miłości. W życiu przynosi owoce nie ten kto ma wiele bogactw ale ten kto ma różne dary dzięki którym zyskuje wiele relacji i więzi ludzkich. Jeżeli umiemy przekształcać bogactwa w narzędzia solidarności i miłości wówczas zyskamy to najważniejsze – przyjaźń Boga. Nie można służyć Bogu i mamonie , słyszymy słowa przestrogi płynące z ust Pana – mówił Ojciec Święty. Niech Najświętsza Dziewica Maryja pomoże być sprytnymi abyśmy umieli zadbać o życie wieczne w Królestwie Jej Syna. Po modlitwie Papież pozdrowił przybyłych pielgrzymów w tym grupę Polaków przybyłych z Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Na zakończenie życzył zwyczajowo dobrego obiadu i dobrej niedzieli prosząc o pamięć w modlitwie.

Leave a reply

Your email address will not be published.