Audiencja generalna Ojca Świętego Franciszka (Vatican Service News – 16.10.2019)

 
 
 

Ewangelizator nie może być przeszkodą w twórczym dziele Boga, przeciwnie ma pomagać, by ludzie mogli spotkać się w swym sercu z Panem – mówił Papież w kolejnej katechezie środowej o Dziejach Apostolskich. Franciszek zachęcił do refleksji nad naszą postawą względem niechrześcijan, czy ułatwiamy im spotkanie z Bogiem, a może jesteśmy przeszkodą.

Na wstępie Ojciec Święty przypomniał, że Pan Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. Wymaga to od nas wykraczania poza wszelkie partykularyzmy. Chrześcijanie „powinni otwierać się na innych, żyć z nimi w bliskości, w takim stylu współistnienia, który przemienia wszelką międzyosobową relację w doświadczenie braterstwa”. Zdaniem Papieża świadkiem takiego procesu „bratania się” jest św. Piotr. Franciszek przytoczył epizod z Dziejów Apostolskich, w którym Piotr najpierw dowiaduje się we śnie, że nie ma już odtąd starotestamentalnego podziału pokarmów na czyste i nieczyste, a potem udaje się do poganina Korneliusza. Kiedy głosi mu Ewangelię, na mieszkańców tego pogańskiego domu zstępuje Duch Święty, po czym Piotr udziela im chrztu.

Leave a reply

Your email address will not be published.