Byście łowili ludzi dla Chrystusa… 11.11.2017

 
 
 

Wczoraj ks. Jarosław przewodniczył Mszy św. w parafii nad jeziorem d’Iseo, jednym z piękniejszych we Włoszech, w miasteczku Riva di Solto, w diecezji Bergamo. Eucharystia miała rozpocząć się o godz. 20, jednak ksiądz miał problemy z dotarciem na miejsce, ponieważ natrafił na 10-kilometrowy korek spowodowany wypadkiem. Spóźnił się aż o 40 minut. Wierni z różnych stron diecezji i spoza niej, oczekując na przyjazd księdza przez cały odmawiali różaniec w intencji zmarłych.
Ks. Jarek przyznaje, że podjeżdżając pod kościół myślał, że zastanie tam garstkę ludzi, jednak pozostali wszyscy. Ks. proboszcz, który jest tam od trzech lat, powitał go bardzo serdecznie. Parafia liczy 3 tys. osób, znajdują się tam 4 kościoły.
Ks. Jarosław przewodniczył Mszy św. i wygłosił kazanie, które streścić można zdaniem: święci zapraszają nas na drogę ku świętości. Na ołtarzu znajdowały się relikwie św. Jana Pawła II i o. Charbela, którego wizerunek ustawiono przy ołtarzu. Na koniec Eucharystii księża udzielili relikwiami błogosławieństwa.
Po Mszy św. – modlitwa z prośbą do Ducha św., oraz o uzdrowienie i uwolnienie za wstawiennictwem św. Charbela. Jak zawsze ks. Jarosław pobłogosławił wszystkich olejem przywiezionym z Libanu. Modlitewne spotkanie zakończyło się o godz. 23. Mimo tak późnej pory wiele osób po błogosławieństwie  nie chciało wracać do domów, lecz chcieli  się jeszcze wspólnie modlić. Ks. Jarosław zwrócił się do nich: Macie tu takie piękne jezioro, bądźcie więc rybakami, jak ci znad jeziora Galilejskiego. Byście nie tylko ryby łowili i myśleli o tym co ziemskie, ale byście dla Chrystusa łowili również tych, którzy przyjeżdżają tu odpocząć, by nikt stąd nie wyjechał nie rozkochując się bardziej w Chrystusie.
Na koniec pobłogosławił ich krzyżem św. Benedykta, który znajdował się na ołtarzu. Zapytał, czyj jest ten krzyż? Okazało się, że należał do proboszcza, który zmarł. Więc pomodlili się za niego i zmarłych kapłanów.
Ks. Jarosław prosi wszystkich o codzienną modlitwę za zmarłych, o pamięć modlitewną za swoich rodziców – Tatę Włodzimierza, którego pogrzeb odbył się tydzień temu w Niegowici i Mamę Barbarę oraz za naszych zmarłych bliskich i znajomych, zwłaszcza z Domów św. Charbela.
Dziś powrót do Rzymu; zapraszamy na sobotnią katechezę o godz. 17. Zarejestrowana ona została w kaplicy ss. karmelitanek na terenie obozu w Dachau koło Monachium, gdzie ksiądz zatrzymał się trzy dni temu wracając z Polski do Italii po pogrzebie swojego taty. Tytuł katechezy: „Siła wiary w Dachau”.
(oprac. BRS)

 

Dodaj komentarz