Ekumeniczna modlitwa Ojca Swiętego Franciszka w Sofii (Vatican Service News – 06.05.2019)

 
 
 
podczas drugiego dnia pielgrzymki do Bułgarii papież Franciszek wygłosił piękną modlitwę ekumeniczną na placu Niepodległości w Sofii.  Papież modląc się wyraził swoje wielkie pragnienie,  aby spełniło się marzenie Jana XIII o pokoju na całej ziemi. Podążajmy za jego pragnieniem i powiedzmy naszym życiem: Pacem in terris! Pokój na ziemi wszystkim ludziom miłowanym przez Pana. Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że każdy człowiek jest powołany, aby stać się budowniczym pokoju, o który musimy prosić Boga i na rzecz którego musimy pracować. W swoim modlitewnym wystąpieniu odwołał się do dokumentu o ludzkim braterstwie i wskazał, że pokój wymaga, aby z dialogu uczynić drogę, ze współpracy kodeks postępowania, a z porozumienia metodę i kryterium. Wtedy będziemy mogli spotkać się w tym, co nas łączy, a szanować w sobie to, co nas dzieli.

 

Leave a reply

Your email address will not be published.