Fotografia z Medjugorie (14.11.2019)

 
 
 

Do Medjugorje co roku udaje się coraz więcej ludzi. Obecnie pielgrzymi przyjeżdżają do tego maryjnego miejsca z dojrzałością duchową. Był czas, kiedy przybywali głównie po to, by zrobić fotografie słońca, krajobrazu itp., doszukując się szczególnego znaku. Otrzymywali go jednak ci, którzy najmniej szukali.
Nie można negować znaków zewnętrznych, które Bóg nam pozostawia, nie można też naszej wiary opierać na znakach nadnaturalnych.
Od pewnego czasu w internecie, na Facebooku krąży fotografia pielgrzymów z Włoch, którzy dostrzegli, że za ich grupą widać kontury postaci przypominającej Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Jeden z księży, który pochodzi z Betlejem, a studiuje we Włoszech twierdzi, że nie jest to fotomontaż. Nie posiadamy na to jednak żadnych dowodów. – Być może ta fotografia jest prawdziwa, ale mogła też zostać poddana obróbce fotomontażu – mówi ks. Jarosław. – Chcemy to zdjęcie pokazać, gdyż nawet gdyby zostało spreparowane, samo w sobie robi wrażenie.
Ks. Jarek jednak ani nie stwierdza prawdziwości fotografii, ani też nie neguje – trzeba by przeprowadzić badania techniczne, aby orzec, czy przeszła ona fotomontaż.

Leave a reply

Your email address will not be published.