Kończy się 30 Międzynarodowy Festiwal Młodych w Medjugorie (Vatican Service News – 06.08.2019)

 
 
 

Kończy się 30 Międzynarodowy Festiwal Młodych w Medjugorie. Ktoś z uczestników trafnie określił , że to małe Światowe Dni Młodzieży. Nie zrozumiemy przeżyć tych młodych ludzi dotąd dopóki sami nie przeżyjemy atmosfery Medjugorie. To Dom Matki, czujemy tutaj niezwykłe ciepło, którego tak bardzo nam brak w codziennym życiu. Przepełnieni duchem , przepełnieni miłością wracamy do domów by przynieść Wam łaskę od Pana za przyczyną Matki Najświętszej. Dziękujemy Bogu za łaskę przebywania w tym świętym miejscu.

Leave a reply

Your email address will not be published.