Modlitwa Anioł Pański z papieżem Franciszkiem (Vatican Service News – 10.03.2019)

 
 
 

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu na placu świętego Piotra zgromadziła się kilkunastotysięczna rzesza pielgrzymów i rzymian, by wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem odmówić modlitwę południową Anioł Pański. Po przywitaniu papież przeszedł do krótkiej nauki powiązanej z dzisiejszą Ewangelią . Ewangelia opisuje doświadczenie kuszenia Jezusa na pustyni. Jezus jest trzykrotnie kuszony przez diabła. Te trzy pokusy wskazują trzy drogi, które świat zawsze proponuje by nas oszukać .Chciwość posiadania, ludzka sława i instrumentalne posługiwanie się Bogiem. Chciwość posiadania oparta jest na podstępnej logice diabła. Życie możliwe jest bez Boga tak brzmi w skrócie myślenie diabła kuszącego nas chciwością posiadania. Ludzka sława  – można zatracić wszelką godność osobistą poprzez bożki sukcesów i władzy by osiągnąć samorealizację . Próżność mija dlatego Jezus odpowiada: Panu Bogu będziesz służył. Instrumentalne posługiwanie się Bogiem dla własnych korzyści. Najsubtelniejszą pokusą jest przeciąganie Boga na swoją stronę by osiągnąć własne cele wypływające z ludzkiej pychy. Te pokusy oddzielają nas od Boga. Jezus wskazuje na środki zaradcze, które chronią nas prze tymi pokusami. Modlitwa , post i jałmużna. Jezus odpowiadając diabłu nie wchodzi z nim w dialog ale odpowiada wezwaniami Bożymi. Z diabłem się nie dialoguje ale odpowiada mu się Bożym Słowem.

Leave a reply

Your email address will not be published.