Najpiękniejsze momenty wizyty apostolskiej Ojca Świętego w Afryce(Vatican Service News – 11.09.2019)

 
 
 

Wśród momentów najbardziej wzruszających tej podróży wymienia się spotkanie Ojca Świętego Franciszka z 8 tysiącami dzieci i młodzieży w Akamasoa, Mieście Przyjaźni, stworzonym przez o. Pedro Opeka i wybudowanym przez najbiedniejszych. To miejsce to dzieło chrześcijańskiej nadziei, gdzie tysiące rodzin znalazło godność i pracę, a wiele dzieci dach nad głową i szkołę. Była to okazja, aby przypomnieć, że podstawową misją Kościoła jest ewagelizacja, wybierająca bliskość z najsłabszymi i odrzuconymi. To tam Papież przypomniał, że nie wolno poddawać się niegodnym skutkom biedy ani popadać w pokusę życia łatwego, czy też skupionego na sobie samych.Niezwykłym momentem było również wezwanie Papieża do odpowiedzialności, które skierował do rządzących i polityków. Ich zadaniem jest podjąć nowe drogi rozwoju, gdzie podmiotem jest naród i budowanie sprawiedliwszego i bardziej solidarnego społeczeństwa, wbrew temu, co proponuje obecny model ekonomiczno-finansowy. Radość, nadzieja i odpowiedzialność – to przesłanie, jakie Papież pozostawił Afryce, ale przeznaczył je także i dla nas .
 

Leave a reply

Your email address will not be published.