Niezwykły gest pokory wykonany przez papieża Franciszka(Vatican Service News -12.04.2019)

 
 
 

Media całego świata obiega zdjęcie ukazujące Ojca Świętego Franciszka klęczącego i całującego but prezydenta  Sudanu Południowego. To z pewnością gest nigdy wcześniej nie spotykany w świecie. Gest ogromnej pokory. Namiestnik Chrystusa na ziemi pada na kolona przed jednym z władców tego świata prosząc by darował mieszkańcom swego kraju życie i pokój. Oto cena najwyższej miłości a gest wprost wypływający z Wieczernika. Niech więc nikogo nie dziwi ten widok bo jest on tak samo zaskakujący jak widok Syna Bożego obmywającego nogi swoim uczniom a później oddającym życie za swoich najzacieklejszych wrogów, czyli za ludzkość , która każdego dnia poprzez grzech odwraca się od Boga.

bAR

Leave a reply

Your email address will not be published.