Nowenna do Świętego Charbela 17.11.2017

 
 
 

Trzeci dzień -17 grudnia

O chwalebny Święty Charbelu, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem duchowego pomagania ludziom.Tysiącom zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: niosłeś pociechę, wypraszałeś uwolnienie od cierpień, chorym zdrowie. Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się do Ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić w tej nowennie.

Błaganie o dar miłości

Święty Charbelu, Ty przypominałeś słowa Jezusa:”Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie”.

Święty Charbelu, w swej pustelni modląc się pamiętałeś o bliźnich. Dopomagaj mi w tylu trudnych sytuacjach życia.

Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała…

Święty Charbelu-ucz mnie pełnienia uczynków miłości.

 

Dodaj komentarz